لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مقالات اسفند ۱۳۹۹
  به سرور مکرّم سيّد علی طباطبائی 1. مرحوم آيت الله بروجردی و برخی از شاگردان ايشان بر اين باور بودند که فقه و حديث شيعه، حاشيه‌ای است بر فقه و حديث عامه، و يا به تعبير آيت الله سيستانی فقه شيعه مهيمن است بر فقه اهل سنت تعبير آيت الله سيستانی مأخوذ است از اين آيه شريفه (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ ومُهَيْمِناً عَلَيْهِ). المائدة: 48.. در اين...
  شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲:۰۱
  مرحوم مصطفوی در مقدّمه‌ای که بر رجال کشی رجال کشی بدست ما نرسيده است وآنچه امروزه در دست ماست گزيده‌ای است از آن با نام «اختيار رجال الکشي» (ويا به غلط «اختيار معرفة الرجال»). در اين يادداشت تسامحاً از اين گزيده به رجال کشی تعبير می‌کنيم. نوشته است، بخشی را به مشايخ کشی اختصاص داده است، و بر اساس رجال کشی، 54 نفر را به عنوان مشايخ کشی نام برده است اختيار معرفة...
  شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱:۵۸
  کمتر کتابی در کليات علم رجال نوشته شده که در آن اخباری‌ها به عنوان مخالفان علم رجال معرفی نشده‌اند! به عنوان نمونه نک: کليات في علم الرجال: ص31ـ51؛ السوانح العاملية: ص33ـ166؛ تحرير المقال في کليات علم الرجال: ص14ـ25؛ دانش رجال الحديث: ص29ـ46. در اين گونه کتاب ها، به شبهات اخباری‌ها پيرامون بی فائدگی و يا حرمت علم رجال پاسخ داده شده است، شبهاتی که بطلان آنها بدون نياز به...
  يكشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۱