لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مقالات مهر ۱۴۰۰
  علمای شيعه ـ أنار الله برهانهم ـ بر خلاف اهل سنّت، تأليفات مستقل چندانی در موضوع روايات جعلی ندارند. البته اين را نمی‌توان به سبب اهمال و کوتاهی آنها بر شمرد، علت و يا عللش مفصّل است که در نگاشته‌ای منتشر نشده بدان پرداخته‌ام. از سويی کم نيستند عالمانی که در مباحث علمی شان ـ چه اعتقادی، چه فقهی و چه تفسيری ـ حکم به جعل و يا تحريف رواياتی کرده‌اند. در ميان نگاشته...
  چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۹