لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مقالات شهريور ۱۳۹۹
  بهترين و معتبرترين منقولات پيرامون حادثه کربلا، منقولات أبی مخنف است که آن هم شصت هفتاد سال پس از حادثه کربلاست. به عبارت ديگر منقولات أبی مخنف مرسل است نه مسند، پس چگونه می شود بدان اعتماد نمود؟ در جواب اين سؤال بايد بگويم: آنچه باعث می شود مرسلات ابو مخنف پذيرفته می شود عظمت مصيبت سيد الشهدا عليه السلام است. مصيبت سيد الشهدا عليه السلام آن قدر بزرگ است که با...
  شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۲