لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  مقالات مرداد ۱۳۹۹
  «مصفی المقال في مصنّفي علم الرجال» نگاشته‌ای سودمند از مرحوم آقا بزرگ تهرانی (1293 ـ 1389 ق) در تاريخ علم رجال شيعه است. در اين کتاب، 500 عالم شيعی، که نگاشته‌ای در علم رجال ـ به معنای اعم آن که شامل تراجم هم می‌شود ـ دارند، معرفی شده‌اند، زندگی نامه مختصری از آنها آمده، همراه با ذکر نگاشته رجالی آنها. با اين حال، اين نگاشته خالی از خلل و کاستی نيست، و می‌بايست در...
  دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۳