لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۲٫۱۵۵ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۴۹
  بازدید از این یادداشت : ۶۹

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  لؤلؤة البحرين شيخ يوسف بحرانی (1107- 1186 ق) از مشهورترين و در عين حال پر فائده ترين اجازات طويله است.
  نکات حديثی، رجالی و تراجمی اين اجازه، آن را کتابی خواندنی و مفيد کرده است. اين اجازه دوبار (بر حسب اطلاع ناقص من) چاپ و منتشر شده است، يکبار چاپ سنگی در هند در سال 1269 ق که طبعی است نا مطبوع و پر از اغلاط مطبعی، وبار ديگر در نجف به همت و تصحيح مرحوم علامه سيد محمد صادق بحر العلوم. البته اين چاپ اخير بارها افست شده است.
  با مقابله اين لؤلؤة البحرين با الإجازة الکبيرة سماهيجی (1086ـ 1164 ق) به وضوح می‌بينيم که اين اجازه کبيره از مصادر شيخ يوسف بحرانی در نگارش لؤلؤة البحرين است، و بسياری از عبارات لؤلؤة البحرين ـ بعينها ـ همان عبارات اجازه کبيره سماهيجی است. البته شيخ يوسف در موارد متعددی از سماهيجی ـ و لو با تعابير غير صريح مانند «بعض مشايخنا المعاصرين» ـ نام می‌برد. 1 به عنوان نمونه نک: لؤلؤة البحرين، ص57 و مقايسه کنيد با الإجازة الکبيرة، ص91
  از سوی ديگر لؤلؤة البحرين پايه تأليف اجازه طويله ديگری بوده است.
  اجازه مرحوم سيد شفيع موسوی جاپلقی بروجردی (1280 ق) به دو پسرش سيد علی اکبر و سيد علی اصغرکه «الروضة البهية في الإجازة الشفيعية» نام دارد بر پايه لؤلؤة البحرين مرحوم شيخ يوسف نوشته شده است، بلکه به تصريح محقق الروضة البهية، آقای سيد جعفر اشکوری: «إن هذا الکتاب هو نفس کتاب اللؤلؤة، مع بعض الحذف والاختصار» 2 الروضة البهية، مقدمه تحقيق، ص7
  از جمله تفاوت های الروضة البهية با لؤلؤة البحرين بحثی است پيرامون اختلاف اصوليون و اخباريون که مرحوم جاپلقی بدان پرداخته است.
  البته از آنجا که الروضة البهية بر پايه چاپ مغلوط لؤلؤة البحرين تأليف شده است، اغلاط مطبعی لؤلؤة البحرين ـ چنان که مرحوم روضاتی گفته است ـ به الروضة البهية راه يافته است.3 مکارم الأثار، ج7، ص2340
  چاپ اين سه اجازه با هم (مثل المغنی ابن قدامه و الشرح الکبير) برای شناخت و تطبيق آنها سودمند است.

  ۱. به عنوان نمونه نک: لؤلؤة البحرين، ص۵۷ و مقايسه کنيد با الإجازة الکبيرة، ص۹۱
  ۲. الروضة البهية، مقدمه تحقيق، ص۷
  ۳. مکارم الأثار، ج۷، ص۲۳۴۰
  پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۲
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت